Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Kary UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny)

UFG czyli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny powstał głównie aby zabezpieczyć osoby, które miały kolizje bądź wypadek drogowy z winy pojazdu, który nie posiadał na dany dzień obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej czyli ubezpieczenia OC dla pojazdów.

 

Częste niedopatrzenia kierowców względem obowiązku ubezpieczenia są surowo karane przez UFG.

 

Za co można dostać karę od UFG?

Ubezpieczeniowy fundusz Gwarancyjny karze kierowców, którzy spóźnili się nawet o jeden dzień z wykupieniem polisy OC dla pojazdu mechanicznego. Często zdarza się tak, że rejestrujemy samochód w Urzędzie Miejskim i na następny dzień po rejestracji zawieramy ubezpieczenie OC. W takiej sytuacji grozi nam kara 600zł. Co w konsekwencji może kosztować więcej niż samo ubezpieczenie samochodu.

 

Wysokość kar jakie nakłada UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) jest naliczana w następujący sposób:

1.  rodzaju pojazdu, którego posiadacz nie spełnił obowiązku ubezpieczenia:

 • samochody osobowe – równowartość 2- krotności  minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość 3- krotności  minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę;

2.  okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym:

 • do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej,
 • 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej,
 • powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej;

3.  minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku kontroli, ustalonego na podstawie ustawy z 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

 

Opłaty karne (100%) za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2012 roku:

 • 3000 zł – samochody osobowe,
 • 4500 zł – samochody ciężarowe i autobusy,
 • 500 zł – pozostałe pojazdy,
 • 150 zł – OC rolników;

Odwołanie od decyzji ukarania przez UFG

Jak widać kary nakładane przez UFG są dość wysokie. Można jednak ich uniknąć. Najprostszym sposobem jest przedstawienie UFG polisy ubezpieczeniowej, która została zawarta na okres, przy którym UFG nałożyło karę. Problemem może być jeśli faktycznie przeoczyliśmy termin ubezpieczenia samochodu. Możemy również się odwołać i wnioskować o umorzenie kary jaka została nałożona przez UFG. Najlepiej w takim odwołaniu zawrzeć jak najwięcej informacji czemu nie dopełniliśmy obowiązku związanego z ubezpieczeniem pojazdu. Niestety UFG często jest nieugięte w swoich decyzjach i będziemy zmuszeni do zapłacenia nałożonej kary.

Strona została znaleziona przez następujące słowa kluczowe:

 • jak uniknąć kary za brak oc
 • ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny kary
 • fundusz gwarancyjny kary
 • odwołanie od decyzji ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego
 • jak uniknac kary z ufg
 • ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny umorzenie kary
 • jak uniknąć kary z funduszu gwarancyjnego
 • odwołanie od decyzji ufg
 • ufg kary
 • ufg kary za brak oc

Dodaj komentarz